HORIZONTALE BORINGEN

 

 

Horizontaal boren maakt het mogelijk om uw ondergrondse kabels of leidingen aan te leggen zonder dat er veel grondwerken moet worden verricht, denk maar aan het graven van sleuven.

Voordelen hiervan zijn dat het niet veel ruimte in beslag neemt ten opzichte van een sleuf te graven. Het is minder kostelijk dan graaf- en herstelwerkzaamheden, geen verzakkingen van de omgeving enz...

Boringen kunnen gebeuren onder opritten, wegen, huizen...